ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εταιρεία μας παρέχει σε όλα τα έπιπλα υπό το σήμα της διετή (2 έτη) εγγύηση, η οποία καλύπτει την επιδιόρθωση των βλαβών που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα σε αστοχία του υλικού ή σε κατασκευαστικό λάθος και μόνο.

Η εγγύηση δεν καλύπτει καταστροφή ή επιδείνωση του προϊόντος που οφείλεται σε κακή ή μη κατάλληλη χρήση, βλάβες που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά και χρήση, σε φυσικές καταστροφές ή αναπόφευκτα εξωτερικά γεγονότα.

Κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το προϊόν ή τα εξαρτήματα του είτε επιδιορθώνονται, είτε, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό, αντικαθίστανται με καινούρια. Η επιλογή του τρόπου επιδιόρθωσης επαφίεται αποκλειστικά στην εταιρεία μας. . Στην περίπτωση που το προϊόν ή το εξάρτημα που χρήζει αντικατάστασης δεν υπάρχει πλέον στην προϊοντική γκάμα υπό το σήμα της εταιρείας, αντικαθίσταται με άλλο από τη ίδια κατηγορία προϊόντος και αντίστοιχη λιανική τιμή.

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες του προϊόντος που οφείλονται σε ανώμαλες συνθήκες περιβάλλοντος (υγρασία, έκθεση σε υπερβολική ζέστη, κρύο ή φως κλπ), υπερφόρτωση, ανεπαρκή φροντίδα, (σκίσιμο, κάψιμο, χρήση ακατάλληλων καθαριστικών κλπ), βλάβες που οφείλονται σε χρήση μη αυθεντικών εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών ή σε επέμβαση τρίτου.

Η εγγύηση του προϊόντος σας, τίθεται σε ισχύ από την στιγμή της αγοράς και καλύπτει κατασκευαστικά σφάλματα ή αστοχία υλικού και όχι βλάβες από τη συνηθισμένη φθορά, την κακή μεταχείριση, την κακή τοποθέτηση, την έλλειψη καθαριότητας, γρατζουνιές, χτυπήματα, ή κάθε άλλου είδους ατύχημα. Η εγγύηση καλύπτει μόνο την ελληνική επικράτεια και για την ισχύ της είναι απαραίτητη η τήρηση των οδηγιών χρήσης των προϊόντων. Η αίτηση επισκευής θα πρέπει να γίνει εντός του χρόνου της εγγύησης. Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς και για την ισχύ της εγγύησης , είναι πάντα απαραίτητη η προσκόμιση της απόδειξης ή τιμολογίου αγοράς.

Ο αγοραστής υποχρεούται να ελέγξει τα προϊόντα για ελαττώματα και ελλείψεις κατά την στιγμή της παραλαβής, στον τόπο που έχει οριστεί στη παραγγελία. Σε περιπτώσεις παραδόσεων σε πρακτορείο, ο έλεγχος πρέπει να γίνει κατά τη στιγμή παράδοσης. Εάν δεν δηλωθεί ελάττωμα ή έλλειψη, η παραλαβή θεωρείται ανεπιφύλακτη και η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει.

Ειδικότερα, για τα στρώματα ισχύουν επιπλέον οι πιο κάτω:

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

- Μη χρησιμοποιήσετε το στρώμα σας σε βάση μικρότερη από το ίδιο το στρώμα.

- Το στρώμα πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή και χωρίς μεγάλα διάκενα βάση (όχι μεγαλύτερα από 2,0 - 4,0 εκατοστά), σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά στο προϊόν, για την οποία δεν ευθύνεται η εταιρεία.

 

- Πρέπει να γυρίζετε το στρώμα τουλάχιστον κάθε 6 μήνες ώστε να αερίζεται και να αποφεύγεται η δημιουργία βυθίσεων. Όχι μόνο το πάνω-κάτω, αλλά και από το κεφάλι προς τα πόδια και αντιστρόφως.

- Μη διπλώνετε και μην τσακίζετε το στρώμα. Όταν χρειαστεί να το μετακινήσετε, τοποθετήστε το σε όρθια ή πλάγια θέση.

- Επιλέξτε και χρησιμοποιήστε ένα προστατευτικό κάλυμμα για το στρώμα (επίστρωμα).Όταν χρησιμοποιείτε επίστρωμα, απορροφά τον ιδρώτα και προστατεύει το στρώμα. Το επίστρωμα πλένεται εύκολα.

- Μη χρησιμοποιείτε νερό πάνω στο προϊόν. Μπορεί να απορροφηθεί και να δημιουργηθεί εσωτερική υγρασία και δυσάρεστη οσμή.

 - Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά ή υγρά για να καθαρίσετε το στρώμα, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς σε ορισμένα από τα υλικά του στρώματος. Προτιμήστε το στεγνό καθάρισμα.

- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό σίδερο και μην κάνετε χρήση οποιασδήποτε μορφής ατμού.

- Μην καπνίζετε κοντά στο στρώμα και μην χρησιμοποιείτε φωτιά κοντά σε αυτό. Επίσης δεν προτείνεται η χρήση ηλεκτρικής κουβέρτας.

- Μη χρησιμοποιείτε τις χειρολαβές για την ανύψωση του στρώματος με όλο του το βάρος. Οι χειρολαβές χρησιμοποιούνται μόνο για ελαφρά μετατόπιση του προϊόντος, εφόσον αυτό έχει ήδη τοποθετηθεί στο κρεβάτι.

- Μην ακουμπάτε πολύ βαριά αντικείμενα, μη χοροπηδάτε και μη στέκεστε όρθιοι πάνω στο στρώμα, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί μόνιμη ζημιά στα σημεία αυτά.

  

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

- Στα στρώματα που αποτελούνται από ελατήρια, παρέχεται 10ετη εγγύηση στα ελατήρια και 2 ετη εγγύηση στα αφρώδη υλικά.

- Ένα πολύ λερωμένο στρώμα, χάνει αυτομάτως την εγγύησή του.

- Η μούχλα δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

- Η εγγύηση δεν καλύπτει περιπτώσεις φθοράς από κακή χρήση, συντήρηση, μεταφορά ή αποθήκευση του προϊόντος και ιδιαιτέρως από τη μη τήρηση της φροντίδας του στρώματος.

- Με την χρήση του στρώματος για ένα σεβαστό διάστημα μετά την αγορά του και καθώς τα αφρώδη υλικά προσαρμόζονται ώστε να αγκαλιάσουν το σώμα σας, είναι φυσιολογικό να παρατηρηθεί μια ελαφριά υποχώρηση της επιφάνειάς του. Μια τέτοια υποχώρηση έως και 2 εκατ. είναι φυσιολογική και δεν αποτελεί ελάττωμα ή κατασκευαστικό σφάλμα. Μετρήστε το στρώμα σας τουλάχιστον 4 ώρες μετά την τελευταία χρήση του.

- Πρέπει να έχουν ακολουθηθεί όλες οι πιο πάνω οδηγίες συντήρησης.

Σημαντικό

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τον παρόν οδηγό χρήσης. Συστήνουμε να φυλάξετε το εγχειρίδιο.

ΕΣΠΑ 2020
ΕΣΠΑ

Liberta Μ.Ε.Π.Ε. - Τ: 2610 201 800 - Ε: eshop@maison.gr

Copyright © 2021 Maison.gr. All rights reserved.

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Για να συμμορφωθείτε με τη νέα οδηγία για την ιδιωτική ζωή, πρέπει να ζητήσουμε τη συναίνεσή σας για να ορίσετε τα cookies. Μάθετε περισσότερα.